Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 593/2014, Z dnia: 04.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_593.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2014 , wersja 1

Numer: 595/2014, Z dnia: 06.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
595.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.06.2014 , wersja 1

Numer: 600/2014, Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_600.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 597/2014 , Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_597.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 598/2014, Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_598.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 596/2014, Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_596.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 599/2014, Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_599.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 601/2014, Z dnia: 17.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 602/2014, Z dnia: 24.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_602.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 606/2014, Z dnia: 25.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2013/2014
Załączniki:
zarz_606.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2014 , wersja 1

Numer: 605/2014, Z dnia: 25.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nagród dla uczniów liceum, gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_605.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2014 , wersja 1

Numer: 603/2014, Z dnia: 25.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_603.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 604/2014, Z dnia: 25.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 607/2014, Z dnia: 26.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 2

Numer: 611/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych, ustalonej na 2014 rok
Załączniki:
zarz_611.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony