Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 49/2011, Z dnia: 07.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_49.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 339/2012, Z dnia: 18.12.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_339.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2013 , wersja 1

Numer: 316/2012, Z dnia: 05.11.2012


zmieniające zarządzenie nr 447/2009 z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Wołczyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów
Załączniki:
zarz_316.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2012 , wersja 1

Numer: 416/2013, Z dnia: 16.05.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_416.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2013 , wersja 1

Numer: 280/2012, Z dnia: 09.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_280.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2012 , wersja 1

Numer: 488/2013, Z dnia: 13.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
zarz_488.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 221/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2011 r.
Załączniki:
zarz_221.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 659/2014, Z dnia: 10.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki:
zarz_659.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 2

Numer: 684/2014, Z dnia: 28.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 59/2011, Z dnia: 21.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_59.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 461/2013, Z dnia: 11.09.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
461.pdf
zazz1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.09.2013 , wersja 1

Numer: 514/2013, Z dnia: 31.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.01.2014 , wersja 1

Numer: 258/2012, Z dnia: 27.06.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: 278/2012, Z dnia: 03.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2013 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2012 , wersja 1

Numer: 179/2011, Z dnia: 21.12.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2011 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony