Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 624/2014, Z dnia: 07.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 626/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_626.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 627/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_627.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 629/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_629.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 628/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
zarz_628.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 625/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżaw lub najem
Załączniki:
zarz_625.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 630/2014, Z dnia: 20.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
630.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 631/2014, Z dnia: 21.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_631.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 632/2014, Z dnia: 27.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminny na 2014 rok
Załączniki:
zarz_632.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 633/2014, Z dnia: 27.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 635/2014, Z dnia: 29.08.2014


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Wołczyn miejsc z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Załączniki:
zarz_635.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 636/2014, Z dnia: 01.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_636.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 638/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 637/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_637.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 639/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
639.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony