Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 676/2014, Z dnia: 05.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2014 , wersja 1

Numer: 677/2014, Z dnia: 13.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 678/2014, Z dnia: 13.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_678.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 679/2014, Z dnia: 13.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_679.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 68/2011 , Z dnia: 01.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia bilansu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2010 r.
Załączniki:
zarz_68.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 1

Numer: 680/2014, Z dnia: 13.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_680.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 681/2014, Z dnia: 13.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_681.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 682/2014, Z dnia: 19.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszaknia na terenie gminy Wołczyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów
Załączniki:
zarz_682.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 683/2014, Z dnia: 28.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_683.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 684/2014, Z dnia: 28.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 69/2011, Z dnia: 04.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki”
Załączniki:
zarz_69.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 2

Numer: 7/2010, Z dnia: 20.12.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2010 , wersja 1

Numer: 70/2011, Z dnia: 07.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednosek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: 71/2011, Z dnia: 07.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_71.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2011 , wersja 2

Numer: 72/2011, Z dnia: 08.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2010 r.
Załączniki:
zarz_72.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.04.2011 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony