Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 656/2014, Z dnia: 06.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
656.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: 658/2014, Z dnia: 08.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
658.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: 657/2014, Z dnia: 08.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_657.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: 659/2014, Z dnia: 10.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki:
zarz_659.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 2

Numer: 660/2014, Z dnia: 13.10.2014


w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_660.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 1

Numer: 663/2014, Z dnia: 14.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustanowienia operatorów d/s obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 1

Numer: 661/2014, Z dnia: 14.10.2014


Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_661.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 1

Numer: 664/2014, Z dnia: 16.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2014 r. o działalności pożytku publicznego
Załączniki:
zarz_664.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 1

Numer: 662/2014, Z dnia: 17.10.2014


Zarządzenie w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 1

Numer: 666/2014, Z dnia: 20.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 665/2014, Z dnia: 20.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_665.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 667/2014, Z dnia: 21.10.2014


Zrządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
667.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 669/2014, Z dnia: 27.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 668/2014, Z dnia: 27.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_668.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 670/2014, Z dnia: 29.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Załączniki:
zarz_670.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony