Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 373/2013, Z dnia: 27.02.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_373.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.03.2013 , wersja 1

Numer: 522/2014, Z dnia: 08.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_522.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.01.2014 , wersja 1

Numer: 474/2013, Z dnia: 10.10.2013


w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_474.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 445/2013, Z dnia: 14.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_445.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.08.2013 , wersja 1

Numer: 91/2011, Z dnia: 21.06.2011


Zarządzenie w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: 107/2011, Z dnia: 27.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_107.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: 97/2011, Z dnia: 27.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
zarz_97.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2011 , wersja 1

Numer: 485/2013, Z dnia: 05.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie
Załączniki:
zarz_485.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2013 , wersja 1

Numer: 570/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_570.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 241/2012, Z dnia: 15.05.2012


Zarządzenie Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych
Załączniki:
zarz_241.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.05.2012 , wersja 1

Numer: 180/2011, Z dnia: 29.12.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: 543/2014, Z dnia: 13.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_543.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 329/2012, Z dnia: 22.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_329.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2012 , wersja 1

Numer: 14/2011, Z dnia: 03.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_14.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 10.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.01.2011 , wersja 1

Numer: 602/2014, Z dnia: 24.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_602.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony