Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 526/2014, Z dnia: 16.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_526.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: 327/2012, Z dnia: 22.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego
Załączniki:
zarz_327.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2012 , wersja 1

Numer: 381/2013, Z dnia: 20.03.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
381.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: 9/2010, Z dnia: 28.12.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
9.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2010 , wersja 1

Numer: 399/2013 , Z dnia: 15.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013
Załączniki:
zarz_399.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2013 , wersja 2

Numer: 106/2011, Z dnia: 26.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2011 w sprawie określenia wzoru umowy o świadczenie usług przedszkolnych
Załączniki:
zarz_106.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.08.2011 , wersja 1

Numer: 578/2014, Z dnia: 22.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2014 roku
Załączniki:
zarz_578.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2014 , wersja 1

Numer: 429/2013, Z dnia: 09.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_429.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2013 , wersja 1

Numer: 604/2014, Z dnia: 25.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 505/2013, Z dnia: 06.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_505.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2014 , wersja 1

Numer: 431/2013, Z dnia: 11.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_431.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2013 , wersja 1

Numer: 170/2011, Z dnia: 29.11.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2011 , wersja 1

Numer: 60/2011, Z dnia: 21.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_60.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 77/2011, Z dnia: 04.05.2011


Zarządzeie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_77.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: 226/2012, Z dnia: 12.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_226.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony