Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 276/2012, Z dnia: 02.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_276.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.08.2012 , wersja 1

Numer: 105 /2011, Z dnia: 26.07.2011


Zarządzenie Burmistrza sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Informacja wytworzona przez Wiesława Skotnik dnia 28.07.2011.
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 28.07.2011 , wersja 1

Numer: 35/2011, Z dnia: 19.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_35.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2011 , wersja 1

Numer: 679/2014, Z dnia: 13.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_679.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 72/2011, Z dnia: 08.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2010 r.
Załączniki:
zarz_72.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 366/2013, Z dnia: 07.02.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_366.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2013 , wersja 1

Numer: 63/2011, Z dnia: 30.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
63.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: 257/2012, Z dnia: 25.06.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: 414/2013, Z dnia: 16.05.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_414.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2013 , wersja 1

Numer: 382/2013, Z dnia: 25.03.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_382.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: 275/2012, Z dnia: 31.07.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 264/2012z dnia 03.07.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_275.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.08.2012 , wersja 1

Numer: 504/2013, Z dnia: 06.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego
Załączniki:
zarz_504.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 1

Numer: 403/2013, Z dnia: 24.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz w planie dochodów własnych jednostek
Załączniki:
zarz_403.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2013 , wersja 1

Numer: 193/2012, Z dnia: 26.01.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_193.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2012 , wersja 1

Numer: 286/2012, Z dnia: 28.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 45  prawy
Początek strony