Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 361/2013, Z dnia: 07.02.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_361.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2013 , wersja 1

Numer: 174/2011, Z dnia: 01.12.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej dla Urzędu Miejskiego
Załączniki:
zarz.odt
zal_1.odt
zal_2.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2012 , wersja 1

Numer: 667/2014, Z dnia: 21.10.2014


Zrządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
667.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 565/2014, Z dnia: 08.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_565.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 600/2014, Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_600.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 664/2014, Z dnia: 16.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2014 r. o działalności pożytku publicznego
Załączniki:
zarz_664.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 1

Numer: 37/2011, Z dnia: 31.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostek gminnych na 2011 r.
Załączniki:
zarz_37.doc
Informacja wytworzona przez katarzyna Krawiec dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2011 , wersja 1

Numer: 8/2010, Z dnia: 23.12.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
8.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2010 , wersja 1

Numer: 345/2013, Z dnia: 11.01.2013


Zarządzenie Burmistza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_345.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.01.2013 , wersja 1

Numer: 438/2013, Z dnia: 30.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_438.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2013 , wersja 1

Numer: 96/2011, Z dnia: 27.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_96.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.07.2011 , wersja 1

Numer: 164/2011, Z dnia: 23.11.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011
Załączniki:
zarz_164.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2011 , wersja 1

Numer: 189/2012, Z dnia: 09.01.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_189.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2012 , wersja 1

Numer: 502/2013, Z dnia: 06.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_502.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 1

Numer: 367/2013, Z dnia: 07.02.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_367.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2013 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 45  prawy
Początek strony