Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

*Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej jest szkołą publiczną.

*Adres szkoły 46-255 Wierzbica Górna 39 A, tel. (0-77) 414-13-90.

*Szkoła działa na mocy:

-Ustawy z dnia 7.09.1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. ..

-Aktu Założycielskiego Szkoły z ....

-Statutu Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej.

*Organem prowadzacym jest Gmina Wołczyn, a organem nadzoru pedagogicznego Opolski Kurator Oświaty. 

*Szkoła jest jednostką budżetową.

*Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat.

*Szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki, świetlicy ze stołówką, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, kompleksu boisk.

*Podstawę organizacji pracy Szkoły stanowią:

a) arkusz organizacji szkoły,

b) szkolny plan nauczania,

c) tygodniowy rozkład zajęć.

*Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia  edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

*Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Aktualnie do szkoły uczęszcza 101 uczniów. 96 z nich korzysta z dożywiania w szkolnej stołówce.  

Informacja wytworzona przez Lesław Czernik dnia 26.08.2003 23:10
Opublikowana przez Anna Witkowska dnia 26.08.2003 23:10. Odsłon 12967, Wersja 3