Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

*Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej jest szkołą publiczną.

*Adres szkoły: 46-255 Wierzbica Górna 39 A, tel. (0-77) 414-13-90.

*Szkoła działa na mocy:

-Ustawy z dnia 7.09.1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. ..

-Aktu Założycielskiego Szkoły z ....

-Statutu Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej.

*Organem prowadzacym jest Gmina Wołczyn, a organem nadzoru pedagogicznego Opolski Kurator Oświaty. 

*Szkoła jest jednostką budżetową.

*Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat.

*Szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki, świetlicy ze stołówką, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, kompleksu boisk. Do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli jest także pedagog szkolny.

*Podstawę organizacji pracy Szkoły stanowią:

a) arkusz organizacji szkoły,

b) szkolny plan nauczania,

c) tygodniowy rozkład zajęć.

*Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia  edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, w roku szkolnym 2003/2004 są to:

- zajęcia zespołu muzycznego "ITALIA",

- zajęcia rekreacyjno - sportowe,

- gimnastyka korekcyjna,

- zajęcia teatralne

*Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

*Aktualnie do szkoły uczęszcza 98 uczniów. 94 z nich korzysta z dożywiania w szkolnej stołówce, która wydaje posiłki jednodaniowe.

  

Informacja wytworzona przez Lesław Czernik dnia 01.12.2003
Opublikowana przez Anna Witkowska dnia 01.12.2003. Odsłon 2663, Wersja 5drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony