Kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel/fax 077 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

Miło nam poinformować o kolejnym pozyskaniu środków z EFS na kontynuację zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie w ramach projektu systemowego Kapitał Ludzki.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie wykorzystał w 100% środki dotacji na projekt „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie". Projekt skierowany był do bezrobotnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie. Łącznie w projekcie wzięło udział 21 osób. Realizacja projektu trwała 8  miesięcy (maj - grudzień 2008 r.). Całkowita wartość projektu wyniosła 213 910,00 PLN. Projekt został rozliczony w całości, a założone wskaźniki osiągnięte.

Wychodząc naprzeciw potrzebom swych podopiecznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie złożył w bieżącym roku kolejny wniosek o dofinansowanie projektu "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu, podobnie jak w 2008 roku, jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresatami projektu są osoby bezrobotne, które mają szczególne trudności z powrotem na rynek pracy oraz trudną sytuację materialną.

W ramach tegorocznego projektu wsparcie otrzyma 15 beneficjentów, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie i spełniających wymogi założone we wniosku. Ostateczna rekrutacja przewidywana jest na miesiąc marzec 2009.

Fundamentem projektu będą kontrakty socjalne, które pozwolą na wsparcie beneficjentów różnymi formami pomocy m.in. o charakterze zawodowym, społecznym i zdrowotnym. Beneficjentom szkoleń zapewnione zostanie wyżywienie oraz dowóz na miejsce szkolenia, a także w miarę potrzeb inne wsparcie konieczne do umożliwienia uczestnictwa beneficjentów w kursach, szkoleniach i konsultacjach. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązane będą do uczestnictwa we wszystkich kursach.

Na uwagę zasługuje fakt, że z Europejskiego Funduszu Społecznego obok wszechstronnej pomocy dla klientów ośrodka, udało się również pozyskać środki na poszerzenie kadry pracowniczej Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownika socjalnego oraz koordynatora projektu). Kompleksowo wyposażono wyżej wymienione stanowiska pracy, a także doposażono już istniejące.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2009
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 26.02.2009. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 4663
Wersja : 1 2 3 
Początek strony