Organizacja Spółki

 

        

STRUKTURA ORGANIZACYJNA  PGKiM  Sp. z o.o. w Wołczynie

 

I. Pion Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki

1.        Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki

2.        Główny Księgowy

3.        Dział Finansowo-Księgowy

 

 

       II. Pion Zastępcy Dyrektora-Członka Zarządu

1.        Zastępca Dyrektora-Członek Zarządu

2.        Dział Usług Komunalnych

3.        Dział Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów

  

 

 

 

                             

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 22.05.2019 13:30
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 22.05.2019 13:30. Odsłon 7685, Wersja 16