Działalność i usługi

 

       

        DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI

 

Przedmiot działalności Spółki

 

01 41 B -  usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych,

20 30 Z -  wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa,

45 11 Z -  roboty związane z rozbiórką i burzeniem, przystosowaniem terenu do prac  budowlanych,

45 11     -  roboty ziemne,

45 22 Z  -  roboty dekarskie,

45 23 A  -  roboty związane z budową  autostrad, dróg kołowych i szynowych,

45 25 D  -  roboty murarskie,

45 25 E  -  roboty budowlane specjalistyczne pozostałe,

45 31 A  -  roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego,

45 33 A  -  roboty związane z montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych,

45 33 B  -  roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych,

45 33 C  -  roboty związane z montażem instalacji gazowych,

45 34 Z  -  roboty związane ze stawianiem płotów i ogrodzeń,

45 41 Z  -  roboty tynkarskie,

45 42 Z  -  roboty związane z montażem stolarki budowlanej,

45 43     -   roboty związane z wykładaniem ścian i podłóg płytkami,

45 43 A -   roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, w tym tapetą, pozostałe,

45 44 B -   roboty szklarskie,

45 44 A -   roboty malarskie,

45 45 Z -   roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,

51 53 B -   usługi w zakresie handlu hurtowego farbami, szkłem budowlanym, wyposażeniem  sanitarnym  oraz pozostałymi materiałami budowlanymi,

51 54 Z -   usługi w zakresie handlu hurtowego wyrobami metalowymi, wyposażeniem  hydraulicznym  i grzejnym,

52 46 Z -   usługi w zakresie handlu detalicznego drobnymi wyrobami metalowymi,farbami i szkłem,

60 24 B -   transport drogowy towarów pojazdami niewyspecjalizowanymi,

70 11 Z -   usługi związane z zagospodarowaniem nieruchomości i ich sprzedażą,

70 32    -   usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczone na zlecenie,

71 21 Z -   usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych środków transportu lądowego  bez obsługi,

74 70 Z -   usługi sprzątania i czyszczenia obiektów,

90 00 A -   usługi związane ze ściekami,

90 00 B -   usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów,

90 00 C -   oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu,

93 03 Z -    usługi pogrzebowe i pokrewne.

70 20 11-    usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości

                    o charakterze mieszkalnym na własny rachunek

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 18.06.2004
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 18.06.2004. Odsłon 7348, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony