Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty " Dostawa używanego samochodu ciężarowego (wygasły...)

Wołczyn, dnia 25.08.2008 r.

ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

” Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego –śmieciarki do wywozu nieczystości stałych”.Zgodnie z dyspozycją art.. 92 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonaniu wyboru wykonawcy zadania. W przetargu brał udział jeden wykonawca tj. Komunal Full P.U.H.
Leopold Bolmiński
26-052 Sitkówka-Nowiny
ul.Zakładowa 23.

W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów – 100, przyznanych w ramach ustalonego kryterium , tj. firmie:

Komunal Full P.U.H.
Leopold Bolmiński
26-052 Sitkówka-Nowiny
ul.Zakładowa 23.
Zarząd Spółki PGKiM Wołczyn

Do wiadomości:
1. Komunal Full P.U.H.
Leopold Bolmiński
26-052 Sitkówka-Nowiny
ul.Zakładowa 23.
2. Tablica ogłoszeń.Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 25.08.2008
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 25.08.2008. Wygasa 08.09.2008. Odsłon 23885, Wersja 1