ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY (wygasły...)

Wołczyn, 26.11.2008
PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Ochrona Zakładu”.
Wykonanie zadania powierzono niżej wymienionemu wykonawcy:

Zakład Usługowy „FALKO”
Mirosław Jańczyk
46-100 Namysłów
Ul.Pastewna 2A

Termin składania ofert upłynął w dniu 03.11..2008 r godz. 10.00. Miejsce składania ofert – PGKiM Spółka z o.o. w Wołczynie, ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena oferty.Zarząd Spółki

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 26.11.2008
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 26.11.2008. Wygasa 17.12.2008. Odsłon 2671, Wersja 2
Początek strony