Zawiadomienie o zawarciu umowy (wygasły...)

Wołczyn dnia, 04.09.2008r.


ZAWIADOMIENIE
O ZAWARCIU UMOWY


PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego-śmieciarki do wywozu nieczystości stałych ”.
zawarła w dniu 02.09.2008 r. umowę na dostawę samochodu specjalistycznego-śmieciarki do wywozu nieczystości sta łych. Wykonanie zadania powierzono niżej wymienionemu wykonawcy:

”Komunall Full” P.H.U.
Leopold Bolmiński
26-052 Sitkówka-Nowiny
Ul.Zakładowa 23

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.08.2008 r godz. 10.00. Miejsce składania ofert – PGKiM Spółka z o.o. w Wołczynie, ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena oferty.Zarząd Spółki


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 04.09.2008
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 04.09.2008. Wygasa 25.09.2008. Odsłon 1199, Wersja 1
Początek strony