Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2014  wynoszą  775.317,90 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        186.096,73PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       186.096,73PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         66.743,27PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         43.145,50PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         37.082,01PLN

d)   środki transportu                                                            -         39.125,95PLN

 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 24.05.2017 12:47
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 24.05.2017 12:47. Odsłon 6067, Wersja 17