Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2015  wynoszą  762.949,48 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        178.734,83PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       178.734,83PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         64.278,89PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         40.775,23PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         44.100,67PLN

d)   środki transportu                                                            -         29.580,04PLN

 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 31.03.2016
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 24.05.2017. Odsłon 6073, Wersja 18drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  z 26  prawy
Początek strony