Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2016 wynoszą  674.571,99 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        169.749,27PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       169.749,27PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         61.814,51PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         38.686,76PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         38.355,10PLN

d)   środki transportu                                                            -         30.892,90PLN

 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 24.05.2017
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 24.05.2017. Odsłon 6066, Wersja 19drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  z 26  prawy
Początek strony