Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2018 wynoszą  772.274,85PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        249.202,78PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       249.202,78PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         56.885,75PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         34.509,82PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         38.193,49PLN

d)   środki transportu                                                            -         119.613,72PLN

 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 24.05.2017
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 30.07.2019. Odsłon 6073, Wersja 21drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony