Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2019 wynoszą  888.510,95PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        254.695,95PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       254.695,95PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         54.421,37PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         32.421,35PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         31.279,48PLN

d)   środki transportu                                                            -         136.573,75PLN

 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 04.09.2020
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 04.09.2020. Odsłon 6066, Wersja 23drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony