Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2020 wynoszą  1.051.313,96PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        253.118,75PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       253.118,75PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         51.956,99PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         38.170,16PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         24.836,61PLN

d)   środki transportu                                                            -         138.154,99PLN

 

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 23.08.2022
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 23.08.2022. Odsłon 6073, Wersja 24drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony