Majątek Spółki

 

      

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2004  wynoszą 2.491.865,52 PLN w tym:

 

Rzeczowe aktywa trwałe                                                   -    1.393.709,22 PLN 

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -       114.757,75 PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       -   1.230.399,75  PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                  -       35.834,76 PLN

d)   środki transportu                                                        -       12.661,29 PLN

        e)    inne środki trwałe                                                                             -                55,67 PLN

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 11.08.2005
Opublikowana przez Agata Łakomska dnia 11.08.2005. Odsłon 6067, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 26  prawy
Początek strony