Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1082/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1082.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 04.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2023 , wersja 1
Początek strony