Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 687/2022, Z dnia: 12.05.2022


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
zarz_687.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: 689/2022, Z dnia: 12.05.2022


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zarz_689.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: 685/2022, Z dnia: 12.05.2022


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: 684/2022, Z dnia: 12.05.2022


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zarz_684.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: 688/2022, Z dnia: 12.05.2022


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wołczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
zarz_688.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: 683/2022, Z dnia: 09.05.2022


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_683.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.05.2022 , wersja 1

Numer: 682/2022, Z dnia: 09.05.2022


w sprawie zatwierdzenia zamian wprowadzonych aneksem nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wąsicach na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_682.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 12.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.05.2022 , wersja 1

Numer: 681/2022, Z dnia: 06.05.2022


w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2022 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Załączniki:
zarz_681.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.05.2022 , wersja 1

Numer: 677/2022, Z dnia: 05.05.2022


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_677.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 06.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2022 , wersja 1

Numer: 679/2022, Z dnia: 05.05.2022


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_679.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 06.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2022 , wersja 1

Numer: 680/2022, Z dnia: 05.05.2022


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_680.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 06.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2022 , wersja 1

Numer: 678/2022, Z dnia: 05.05.2022


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_678.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 06.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2022 , wersja 1

Numer: 675/2022, Z dnia: 04.05.2022


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
Załączniki:
zarz_675.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2022 , wersja 1

Numer: 676/2022, Z dnia: 04.05.2022


w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2021r.
Załączniki:
zarz_676.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2022 , wersja 1

Numer: 674/2022, Z dnia: 02.05.2022


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok
Załączniki:
674.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 46  prawy
Początek strony