Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1080/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1080.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 01.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.12.2023 , wersja 2

Numer: 1083/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1083.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 01.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.12.2023 , wersja 1

Numer: 1081/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 01.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.12.2023 , wersja 1

Numer: 1082/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1082.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 04.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2023 , wersja 1

Numer: 1079/2023, Z dnia: 27.11.2023


w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa
Załączniki:
zarz_1079.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 30.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2023 , wersja 1

Numer: 1075/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1075.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 24.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: 1076/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
Załączniki:
zarz_1076.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 24.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: 1078/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 27.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2023 , wersja 1

Numer: 1077/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1077.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 24.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: 1074/2023, Z dnia: 22.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 23.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2023 , wersja 1

Numer: 1073/2023, Z dnia: 21.11.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1073.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 23.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2023 , wersja 1

Numer: 1072/2023, Z dnia: 15.11.2023


w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029
Załączniki:
zarz_1072.pdf
wpf.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2023 , wersja 1

Numer: 1071/2023, Z dnia: 10.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 16.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.11.2023 , wersja 1

Numer: 1070/2023, Z dnia: 10.11.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1070.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 10.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2023 , wersja 1

Numer: 1069/2023, Z dnia: 07.11.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1069.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 21.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.11.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 72  prawy
Początek strony