Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 519/2021, Z dnia: 16.07.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_519.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 16.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2021 , wersja 1

Numer: 520/2021, Z dnia: 16.07.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_520.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 16.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2021 , wersja 1

Numer: 515/2021, Z dnia: 16.07.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
515-sig.pdf
zal1-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2021 , wersja 1

Numer: 521/2021, Z dnia: 16.07.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_521.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 16.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2021 , wersja 1

Numer: 516/2021, Z dnia: 16.07.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Załączniki:
516.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2021 , wersja 1

Numer: 518/2021, Z dnia: 16.07.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_518.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 16.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2021 , wersja 1

Numer: 514/2021, Z dnia: 13.07.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Załączniki:
514.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: 513/2021, Z dnia: 12.07.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków
Załączniki:
zarz_513-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: 512/2021, Z dnia: 07.07.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: 511/2021, Z dnia: 07.07.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: 509/2021, Z dnia: 30.06.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 r. i zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Załączniki:
zarz_509-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2021 , wersja 1

Numer: 508/2021, Z dnia: 29.06.2021


w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2021 rok
Załączniki:
zarz_508.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2021 , wersja 1

Numer: 507/2021, Z dnia: 29.06.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2021 , wersja 1

Numer: 494/2021, Z dnia: 27.06.2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_494.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.06.2021 , wersja 1

Numer: 506/2021, Z dnia: 25.06.2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2021 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 35  prawy
Początek strony