Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 559/2021, Z dnia: 19.10.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: 560/2021, Z dnia: 19.10.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: 557/2021, Z dnia: 08.10.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków
Załączniki:
zarz_557-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.10.2021 , wersja 1

Numer: 556/2021, Z dnia: 07.10.2021


uchylające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_556.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 11.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.10.2021 , wersja 1

Numer: 555/2021, Z dnia: 06.10.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.10.2021 , wersja 1

Numer: 554/2021, Z dnia: 06.10.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.10.2021 , wersja 1

Numer: 549/2021, Z dnia: 30.09.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy Wołczyn na 2021 rokowych
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2021 , wersja 1

Numer: 547/2021, Z dnia: 29.09.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2021 , wersja 1

Numer: 548/2021, Z dnia: 29.09.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków w budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2021 , wersja 1

Numer: 546/2021, Z dnia: 27.09.2021


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
zarz_546.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2021 , wersja 1

Numer: 544/2021, Z dnia: 24.09.2021


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
544.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2021 , wersja 1

Numer: 545/2021, Z dnia: 24.09.2021


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2021 , wersja 1

Numer: 542/2021, Z dnia: 13.09.2021


w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wąsicach na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_542.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: 543/2021, Z dnia: 13.09.2021


w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Komorznie na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_543.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: 540/2021, Z dnia: 09.09.2021


w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Wołczynie na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
zarz_540.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony