Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1046/2023, Z dnia: 05.10.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1046.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 10.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.10.2023 , wersja 1

Numer: 1044/2023, Z dnia: 29.09.2023


w sprawie przejęcia działki położonej w obrębie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_1044.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2023 , wersja 1

Numer: 1045/2023, Z dnia: 29.09.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1045.pdf
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 03.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.10.2023 , wersja 1

Numer: 1046A/2023, Z dnia: 29.09.2023


w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1046a.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Kowalik dnia 12.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2023 , wersja 1

Numer: 1040/2023, Z dnia: 28.09.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2023 , wersja 1

Numer: 1041/2023, Z dnia: 28.09.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
Załączniki:
zarz_1041.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2023 , wersja 1

Numer: 1042/2023, Z dnia: 28.09.2023


w sprawie planu kontroli na lata 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołczyn, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Załączniki:
zarz_1042.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2023 , wersja 1

Numer: 1043/2023, Z dnia: 28.09.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1043.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 10.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.10.2023 , wersja 1

Numer: 1039/2023, Z dnia: 28.09.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1039.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2023 , wersja 1

Numer: 1038/2023, Z dnia: 27.09.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.09.2023 , wersja 1

Numer: 1037/2023, Z dnia: 22.09.2023


w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_1037.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2023 , wersja 1

Numer: 1036/2023, Z dnia: 21.09.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1036.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2023 , wersja 1

Numer: 1035/2023, Z dnia: 20.09.2023


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024"
Załączniki:
zarz_1035.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 27.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2023 , wersja 1

Numer: 1034/2023, Z dnia: 18.09.2023


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wołczyn
Załączniki:
zarz_1034.pdf
Informacja wytworzona przez Małgorzata Szkoruda dnia 19.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2023 , wersja 1

Numer: 1032/2023, Z dnia: 15.09.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.09.2023 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 80  prawy
Początek strony