Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1134/2024, Z dnia: 09.02.2024


w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 14.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.02.2024 , wersja 1

Numer: 1132/2024, Z dnia: 09.02.2024


w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące budżetu gminy Wołczyn w 2024 roku
Załączniki:
zarz_1132.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 13.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2024 , wersja 1

Numer: 1131/2024, Z dnia: 07.02.2024


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Załączniki:
zarz_1131.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 08.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2024 , wersja 1

Numer: 1128/2024, Z dnia: 07.02.2024


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1128.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.02.2024 , wersja 1

Numer: 1129/2024, Z dnia: 07.02.2024


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1129.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.02.2024 , wersja 1

Numer: 1130/2024, Z dnia: 07.02.2024


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1130.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2024 , wersja 1

Numer: 1125/2024, Z dnia: 06.02.2024


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1125.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 07.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.02.2024 , wersja 1

Numer: 1127/2024, Z dnia: 06.02.2024


w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie
Załączniki:
zarz_1127.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 08.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2024 , wersja 1

Numer: 1126/2024, Z dnia: 06.02.2024


w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_1126.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 08.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2024 , wersja 1

Numer: 1124/2024, Z dnia: 01.02.2024


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy na 2024
Załączniki:
zarz_1124.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 01.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2024 , wersja 1

Numer: 1122/2024, Z dnia: 01.02.2024


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1122.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: 1123/2024, Z dnia: 01.02.2024


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: 1118/2024, Z dnia: 31.01.2024


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 01.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2024 , wersja 1

Numer: 1119/2024, Z dnia: 31.01.2024


w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu udzielenia dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
Załączniki:
zarz_1119.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.03.2024 , wersja 1

Numer: 1121/2024, Z dnia: 31.01.2024


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1121.pdf
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 01.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2024 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 80  prawy
Początek strony