Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1120/2024, Z dnia: 31.01.2024


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn, a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
Załączniki:
zarz_1120.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 13.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2024 , wersja 1

Numer: 1117/2024, Z dnia: 30.01.2024


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 10 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1117.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 31.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2024 , wersja 1

Numer: 1115/2024, Z dnia: 29.01.2024


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 9 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1115.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 31.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2024 , wersja 1

Numer: 1116/2024, Z dnia: 29.01.2024


w sprawie opracowania na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Wołczyn jest organem prowadzącym
Załączniki:
zarz_1116.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 01.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2024 , wersja 1

Numer: 1114/2024, Z dnia: 19.01.2024


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok i zawiadomienia jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.01.2024 , wersja 1

Numer: 1113/2024, Z dnia: 16.01.2024


o zmianie zarządzenia w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_1113.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 16.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.01.2024 , wersja 1

Numer: 1112/2024, Z dnia: 15.01.2024


w sprawie przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024
Załączniki:
zarz_1112.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 22.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.01.2024 , wersja 1

Numer: 1111/2024, Z dnia: 12.01.2024


w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
Załączniki:
zarz_1111.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 15.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2024 , wersja 1

Numer: 1110/2024, Z dnia: 12.01.2024


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 15.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2024 , wersja 1

Numer: 1109/2024, Z dnia: 12.01.2024


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1109.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 15.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2024 , wersja 1

Numer: 1108/2024, Z dnia: 10.01.2024


w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
1108.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 11.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.01.2024 , wersja 1

Numer: 1107/2024, Z dnia: 09.01.2024


w sprawie określania procedury kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wołczyn w zakresie odbierania odbierania odpadów komunalnych
Załączniki:
zarz_1107.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 11.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.01.2024 , wersja 1

Numer: 1106/2024, Z dnia: 03.01.2024


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 8 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok 2023/2024
Załączniki:
zarz_1106.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 05.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2024 , wersja 1

Numer: 1105A/2024, Z dnia: 02.01.2024


w sprawie realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn oraz ustalenia kwoty jednostkowej posiłku i jej refundacji oraz dowozu posiłków do szkół w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Załączniki:
zarz_1105a.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 16.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.01.2024 , wersja 1

Numer: 1105/2023, Z dnia: 29.12.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1105.pdf
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 09.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.01.2024 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 80  prawy
Początek strony