Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1090/2023, Z dnia: 08.12.2023


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1090.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 11.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2023 , wersja 1

Numer: 1091/2023, Z dnia: 08.12.2023


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1091.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 11.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2023 , wersja 1

Numer: 1094/2023, Z dnia: 08.12.2023


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_1094.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 11.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2023 , wersja 1

Numer: 1093/2023, Z dnia: 08.12.2023


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1093.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 11.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2023 , wersja 1

Numer: 1092/2023, Z dnia: 08.12.2023


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1092.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 11.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2023 , wersja 1

Numer: 1085/2023, Z dnia: 05.12.2023


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1085.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 06.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2023 , wersja 1

Numer: 1080/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1080.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 01.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.12.2023 , wersja 2

Numer: 1083/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1083.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 01.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.12.2023 , wersja 1

Numer: 1081/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 01.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.12.2023 , wersja 1

Numer: 1082/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1082.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 04.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2023 , wersja 1

Numer: 1084/2023, Z dnia: 30.11.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1084.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.12.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2023 , wersja 1

Numer: 1079/2023, Z dnia: 27.11.2023


w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa
Załączniki:
zarz_1079.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 30.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2023 , wersja 1

Numer: 1075/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1075.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 24.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: 1076/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
Załączniki:
zarz_1076.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 24.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: 1078/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 27.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2023 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 80  prawy
Początek strony