Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 1078/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 27.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2023 , wersja 1

Numer: 1077/2023, Z dnia: 24.11.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1077.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 24.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: 1074/2023, Z dnia: 22.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 23.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2023 , wersja 1

Numer: 1073/2023, Z dnia: 21.11.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1073.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 23.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2023 , wersja 1

Numer: 1072/2023, Z dnia: 15.11.2023


w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029
Załączniki:
zarz_1072.pdf
wpf.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2023 , wersja 1

Numer: 1071/2023, Z dnia: 10.11.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 16.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.11.2023 , wersja 1

Numer: 1070/2023, Z dnia: 10.11.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1070.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 10.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2023 , wersja 1

Numer: 1069/2023, Z dnia: 07.11.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_1069.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 21.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.11.2023 , wersja 1

Numer: 1068/2023, Z dnia: 06.11.2023


w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla działek mienia komunalnego przeznaczonych na cele nie rolne
Załączniki:
zarz_1068.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 16.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.11.2023 , wersja 1

Numer: 1067/2023, Z dnia: 02.11.2023


w sprawie przekazania środka transportowego przez Gminę Wołczyn Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_1067.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 03.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2023 , wersja 1

Numer: 1066/2023, Z dnia: 31.10.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1066.pdf
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 31.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2023 , wersja 1

Numer: 1065/2023, Z dnia: 30.10.2023


w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1065.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 29.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2023 , wersja 1

Numer: 1058/2023, Z dnia: 27.10.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1058.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 31.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2023 , wersja 1

Numer: 1060/2023, Z dnia: 27.10.2023


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_1060.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 31.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2023 , wersja 1

Numer: 1064/2023, Z dnia: 27.10.2023


w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do realizacji Porozumienia Międzygminnego dotyczącego usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
zarz_1064.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2023 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 80  prawy
Początek strony