Działalność i usługi

 

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, a w szczególności:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z,

2. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z,

3. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z,

4. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21.Z,

5. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z,

6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z,

7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z,

8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 42.99.Z,

9. Pozostałe specjalistyczne roboty budowalne, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 43.99.Z,

10. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 43.91.Z,

11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z,

12. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20.Z,

13. Transport drogowy towarów – 49.41.Z,

14. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z,

15. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z,

16. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 77.39.Z,

17. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z,

18. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 81.30.Z,

19. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – 46.77.Z,

20. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 46.74.Z,

21. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – 43.11.Z,

22. Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z,

23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20.Z,

24. Roboty związane z budową dróg i autostrad – 42.11.Z,

25. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 08.99.Z,

26. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,

27. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – 09.90.Z.

Informacja wytworzona przez dnia 05.05.2016
Opublikowana przez Bartosz Kaniowicz dnia 05.05.2016. Odsłon 2563, Wersja 1drukuj
 
Początek strony