Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XVI/136/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn na lata 2008-2012
Załączniki:
uchw_136.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVI/137/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVI/138/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVI/139/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Rożnów
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVI/140/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_140.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVI/141/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
uchw_141.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVII/142/2008, Z dnia: 19.03.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.03.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.03.2008 , wersja 1

Numer: XVII/143/2008, Z dnia: 19.03.2008

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie nieodpłatnym użytkowaniem wieczystym działki i własnością budynku na rzecz Wołczyńskiego Ośrodka Kultury nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_143.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.03.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.03.2008 , wersja 1

Numer: XVII/144/2008, Z dnia: 19.03.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
uchw_144.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.03.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.03.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/145/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2007 r.
Załączniki:
uchw_145.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/146/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
uchw_146.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/147/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Rozalia"
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 2

Numer: XVIII/148/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu przyznawania częśćiowej refundacji poniesionych kosztów z GFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_148.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/149/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
uchw_149.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/150/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
Załączniki:
uchw_150.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 24  prawy
Początek strony