Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVI/218/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/215/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/210/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_210.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/213/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXV/202/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana: VII/38/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2007 Rady Miejsiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczącej określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
uchw_202.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/199/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy KN - zarudnionych w przedszkolu, zespole szkół, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_199.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/200/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy KN, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_200.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/207/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2009 roku
Załączniki:
uchw_207.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/201/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana: III/14/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej ustalenia ryczałtu miesięcznego za udział w pracach Rady Miejskiej
Załączniki:
uchw_201.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/204/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2009 roku
Załączniki:
uchw_204.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 2

Numer: XXV/198/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/205/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/81/99 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie
Załączniki:
uchw_205.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/206/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXV/203/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/70/99 Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 1999 r. dotyczącej zasad zwrotu kosztów telefonów ponoszonych przez sołtysów wsi
Załączniki:
uchw_203.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XV/127/2007, Z dnia: 28.12.2008

, Zmieniana: XL/328/2005
w sprawie zmiany Uchwały XL/328/2005 z dnia 05.12.2005r. dot. określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
uchw_127.doc
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.06.2015 , wersja 3
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 24  prawy
Początek strony