Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XVIII/151/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana: X/102/2003
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_151.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/152/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w Sołectwie Świniary Małe i Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_152.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/153/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_153.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/154/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_154.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/155/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_155.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XX/156/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_ 156.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/157/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XV/132/2007
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku
Załączniki:
uchw_157.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/158/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/159/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia godzin pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_159.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/160/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: VI/37/2003
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wołczyn, warunków sprzedaży tych napojów oraz wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_160.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/161/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: VI/25/2007
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/26/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urządu Stanu Cywilnego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_161.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/162/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XVIII/152/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. dot. zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w Sołectwie Świniary Małe i Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_162.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/163/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych
Załączniki:
uchw_ 163.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/164/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Rozalia”
Załączniki:
uchw_164.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/165/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_165.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 24  prawy
Początek strony