Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXIV/196/2008, Z dnia: 26.11.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIV/195/2008, Z dnia: 26.11.2008

, Zmieniana: XX/168/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/168/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_195.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIV/197/2008, Z dnia: 26.11.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Lasy Rychtalskie"
Załączniki:
uchw_197.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/193/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2009 roku.
Załączniki:
uchw_193.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/190/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana: XXII/180/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 wrzesnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/194/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
Załączniki:
uchw_194.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/191/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia cen z usługi komunalne w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_191.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/187/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/188/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_188.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/189/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok
Załączniki:
uchw_189.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/187/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_187.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/192/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.10.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 2

Numer: XXII/184/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołczynie i nadania jej statutu
Załączniki:
uchw_184.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: XXII/185/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w Sołectwie Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_185.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 2

Numer: XXII/179/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budzetu gminy Wolczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 24  prawy
Początek strony