Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XX/166/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013
Załączniki:
uchw_166.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/167/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Załączniki:
uchw_167.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/168/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznejw Wołczynie
Załączniki:
uchw_168.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/169/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wołczyn na lata 2008-2013
Załączniki:
uchw_169.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/170/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szymonków
Załączniki:
uchw_170.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/171/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi
Załączniki:
uchw_171.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/172/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_172.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 2

Numer: XX/173/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
Załączniki:
uchw_173.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/174/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2008 r
Załączniki:
uchw_174.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XXI/175/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn."Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolngo w Publicznym Przedszkolu w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_175.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXI/176/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn."Chcemy się uczyć! - podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wołczyn"
Załączniki:
uchw_176.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXI/177/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_ 177.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXI/178/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/179/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budzetu gminy Wolczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: XXII/180/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 24  prawy
Początek strony