Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXII/182/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazw ulicom
Załączniki:
uchw_182.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: XXII/183/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do zawarcia porozumienia
Załączniki:
uchw_183.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: XXII/180/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: XXII/181/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana: III/15/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.dotyczącej ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_181.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: XXI/176/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn."Chcemy się uczyć! - podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wołczyn"
Załączniki:
uchw_176.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXI/175/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn."Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolngo w Publicznym Przedszkolu w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_175.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXI/178/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXI/177/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_ 177.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XX/158/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/172/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_172.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 2

Numer: XX/163/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych
Załączniki:
uchw_ 163.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/161/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: VI/25/2007
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/26/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urządu Stanu Cywilnego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_161.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/157/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XV/132/2007
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku
Załączniki:
uchw_157.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/168/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznejw Wołczynie
Załączniki:
uchw_168.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/167/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Załączniki:
uchw_167.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 24  prawy
Początek strony