Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XX/171/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi
Załączniki:
uchw_171.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/166/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013
Załączniki:
uchw_166.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/170/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szymonków
Załączniki:
uchw_170.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/173/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
Załączniki:
uchw_173.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/174/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2008 r
Załączniki:
uchw_174.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/159/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia godzin pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_159.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/164/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Rozalia”
Załączniki:
uchw_164.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/156/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_ 156.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/160/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: VI/37/2003
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wołczyn, warunków sprzedaży tych napojów oraz wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_160.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/169/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wołczyn na lata 2008-2013
Załączniki:
uchw_169.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/165/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_165.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/162/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XVIII/152/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. dot. zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w Sołectwie Świniary Małe i Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_162.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/155/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_155.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/154/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_154.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/145/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2007 r.
Załączniki:
uchw_145.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 24  prawy
Początek strony