Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXV/201/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana: III/14/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej ustalenia ryczałtu miesięcznego za udział w pracach Rady Miejskiej
Załączniki:
uchw_201.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: I/6/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: XII/84/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana:  
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku.
Załączniki:
uchw_84.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XIV/121/2007, Z dnia: 28.11.2007

, Zmieniana:  
zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2007
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.12.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.12.2007 , wersja 1

Numer: XXXV/292/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_292 (2).doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXII/179/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budzetu gminy Wolczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: VI/26/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_26.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 1

Numer: V/20/2007, Z dnia: 21.02.2007

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_20.doc
uchw_20.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.02.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.02.2007 , wersja 1

Numer: X/77/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
Załączniki:
uchw_77.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXVII/220/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2009 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: VII/39/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej.
Załączniki:
uchw_39.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: XLII/345/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XXXIV/287/2009
zmiany uchwały Nr XXXIV/287/2009 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2009 dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_345.doc
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLI/330/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

Załączniki:
uchw_330.doc
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 2

Numer: XXXII/256/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010
Załączniki:
uchw_256.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXII/182/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazw ulicom
Załączniki:
uchw_182.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 24  prawy
Początek strony