Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVI/140/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_140.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVI/141/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
uchw_141.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XVI/137/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XV/133/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/131/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_131.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/125/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały nr III/4/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. dot. ustalenia ryczałtu miesięcznego radnym za udział w pracach Rady Miejskiej
Załączniki:
uchw_125.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/132/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw
Załączniki:
uchw_132.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/129/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - KN, zatrudnionych na terenie wsi w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_129.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/134/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2008r.
Załączniki:
uchw_134.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/128/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
regulamin wynagradzania nuczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - KN, zatrudnionych w przedszkolach, zespole szkół i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_128.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/126/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana: III/15/2006
w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 dot. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza
Załączniki:
uchw_126.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/130/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Załączniki:
uchw_130.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XV/124/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2007r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2008 , wersja 1

Numer: XIV/122/2007, Z dnia: 28.11.2007

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałacice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.12.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.12.2007 , wersja 1

Numer: XIV/121/2007, Z dnia: 28.11.2007

, Zmieniana:  
zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2007
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.12.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.12.2007 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 24  prawy
Początek strony