Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXI/249/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/260/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/141/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały
Załączniki:
uchw_260.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: X/53/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_53.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXV/204/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2009 roku
Załączniki:
uchw_204.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 2

Numer: XXV/198/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXIII/187/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXVII/228/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana: XXVII/221/2009
w w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/221/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice .
Załączniki:
uchw_228.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXII/183/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do zawarcia porozumienia
Załączniki:
uchw_183.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: XXXIV/283/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana: XXXI/248/2009
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/248/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚ i GW w Opolu
Załączniki:
uchw_283.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 2

Numer: XXXII/257/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/138/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny
Załączniki:
uchw_257.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXIV/288/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2010 roku
Załączniki:
uchw_288.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 2

Numer: XII/93/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/144/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny.
Załączniki:
uchw_93.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XXXIV/286/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: X/55/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XLIV/348/2006
W sprawie zmiany uchwały nr XLIV/348/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 3 marca 2006 roku dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_55.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XX/173/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
Załączniki:
uchw_173.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 24  prawy
Początek strony