Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXX/239/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_239.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/244/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_244.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/238/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/241/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla któryuch ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzacym jest gmina wołczyn
Załączniki:
uchw_241.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/242/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych nowych specjalnych obszarów siedlisk Natura 2000
Załączniki:
uchw_242.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/248/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
uchw_248.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/250/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
uchw_250.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/246/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zabezpieczenia w ramach pertnerstwa dla Powiatu Kluczborskiego środków finansowyuch na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1336 O Wołczyn - Biskupice" w ramach Noarodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 
Załączniki:
uchw_246.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/247/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/235/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
uchw_247.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/252/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia

Załączniki:
uchw_252.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/251/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana: XI/82/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_251.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/249/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/259/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/140/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki
Załączniki:
uchw_259.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/255/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_255.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/278/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą "Zakup sprzętu dla placówek edukacyjnych Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_ 278.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 24  prawy
Początek strony