Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XII/90/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/141/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały.
Załączniki:
uchw_90.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XV/124/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2007r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2008 , wersja 1

Numer: XLII/342/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Henryk Malkiewicz dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XIII/119/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zasad udzielania stypendiów specjalnych uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn.
Załączniki:
uchw_119.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XXVIII/231/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_231.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: X/50/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Wierzbica Dolna.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: I/2/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: XII/94/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/145/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska.
Załączniki:
uchw_94.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XIII/118/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_118.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XXIII/188/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_188.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: X/70/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/151/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
Załączniki:
uchw_70.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXVII/222/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Wolczyn do stanu faktycznego
Załączniki:
uchw_222.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: VII/33/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2007.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: V/23/2007, Z dnia: 21.02.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Polskiego Projektu 400 Miast
Załączniki:
uchw_23.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 1

Numer: XVI/140/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_140.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 24  prawy
Początek strony