Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXXII/256/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010
Załączniki:
uchw_256.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/257/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/138/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny
Załączniki:
uchw_257.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/258/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/139/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica
Załączniki:
uchw_ 258.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/259/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/140/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki
Załączniki:
uchw_259.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/260/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/141/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały
Załączniki:
uchw_260.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/261/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/142/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice
Załączniki:
uchw_261.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/262/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/142/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/143/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Komorzno
Załączniki:
uchw_262.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/263/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/144/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_263.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/264/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/145/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Załączniki:
uchw_ 264.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/265/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/146/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały
Załączniki:
uchw_265.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/266/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/147/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Duży
Załączniki:
uchw_266.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/267/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/148/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnowie
Załączniki:
uchw_267.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/268/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/149/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Skałągi
Załączniki:
uchw_268.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/269/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/150/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szymonków
Załączniki:
uchw_269.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/270/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/151/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
Załączniki:
uchw_ 270.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony