Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XLII/340/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_340.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: X/62/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/143/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/143/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Komorzno
Załączniki:
uchw_62.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXII/180/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: X/65/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/146/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały
Załączniki:
uchw_65.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XVI/141/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
uchw_141.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: X/69/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/150/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szymonków
Załączniki:
uchw_69.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XVIII/148/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu przyznawania częśćiowej refundacji poniesionych kosztów z GFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_148.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XII/103/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/154/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsice.
Załączniki:
uchw_103.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XXVI/218/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XLII/346/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XL/328/2010

zmiany uchwały Nr XL/328/2010 Rady Miejskiej z dnia 31.08.2010 dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szum

Załączniki:
uchw_346.doc
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XX/174/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2008 r
Załączniki:
uchw_174.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: I/3/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia wielkości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_3.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: XLII/338/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XIII/111/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych.
Załączniki:
uchw_111.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XXXVII/312/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_312.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony