Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: X/48/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2007r.
Załączniki:
uchw_48.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXXII/267/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/148/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnowie
Załączniki:
uchw_267.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXIX/326/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2010 r.
Załączniki:
uchw_326.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXI/177/2008, Z dnia: 01.08.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_ 177.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XX/159/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia godzin pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_159.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/227/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2009 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/215/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXXVI/302/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXVI/210/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_210.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XX/164/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Rozalia”
Załączniki:
uchw_164.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: IV/19/2007, Z dnia: 31.01.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rady sołeckiej
Załączniki:
uchw_19.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.03.2007 , wersja 1

Numer: XXXII/277/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXIV/197/2008, Z dnia: 26.11.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Lasy Rychtalskie"
Załączniki:
uchw_197.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2008 , wersja 1

Numer: XXXIV/285/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana: III/14/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2006 z dnia 26 grudnia 2006 r. dot. ustalenia ryczałtu miesięcznego radnym za udział w pracach Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_285.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: X/72/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/153/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szum
Załączniki:
uchw_72.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony