Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: VII/45/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
Załączniki:
uchw_45.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/44/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
Załączniki:
uchw_44.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/43/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
Załączniki:
uchw_43.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/42/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”.
Załączniki:
uchw_42.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/41/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Załączniki:
uchw_41.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/40/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”.
Załączniki:
uchw_40.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/39/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej.
Załączniki:
uchw_39.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/38/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.
Załączniki:
uchw_38.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/37/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana: V/21/2007
W sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 lutego 2007r. dotyczącej ustalenia cen za usługi komunalne w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych.
Załączniki:
uchw_37.doc
zal_37.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/36/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_36.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/35/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_35.doc
zal_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/34/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana: XXXVI/291/2005
W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 roku dotyczącej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_34.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/33/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2007.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/32/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki:
uchw_32.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VII/31/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu.
Załączniki:
uchw_31.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony