Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVI/301/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana: XXXIV/288/2009
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2010 r.
Załączniki:
uchw_301.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/299/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_299.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/302/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/307/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długuterminowego
Załączniki:
uchw_307.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/309/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXI/248/2009 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
uchw_309.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/308/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Załączniki:
uchw_308.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/305/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. - Niepublicznego Zakładu Zdrowotnego w Kluczborku
Załączniki:
uchw_305.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/316/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_316.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/317/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_317.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/312/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_312.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/315/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_315.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/314/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_314.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/306/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wołczyn do stanu faktycznego
Załączniki:
uchw_306.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/310/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/304/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2009 r.

Załączniki:
uchw_304.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony