Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XX/156/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_ 156.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XLII/339/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_339.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XXIII/187/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_187.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: XXXVII/314/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_314.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XIII/117/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2008.
Załączniki:
uchw_117.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: I/4/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: III/13/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Wołczyn.
Załączniki:
uchw_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: XII/97/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/148/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnów.
Załączniki:
uchw_97.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XX/160/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: VI/37/2003
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wołczyn, warunków sprzedaży tych napojów oraz wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_160.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XXV/203/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/70/99 Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 1999 r. dotyczącej zasad zwrotu kosztów telefonów ponoszonych przez sołtysów wsi
Załączniki:
uchw_203.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXX/242/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych nowych specjalnych obszarów siedlisk Natura 2000
Załączniki:
uchw_242.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/276/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/157/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_276.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: III/9/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana: I/4/2006
W sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: XXXII/273/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/154/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsice
Załączniki:
uchw_ 273.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/306/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wołczyn do stanu faktycznego
Załączniki:
uchw_306.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony